Quảng cáo chính 12
Quảng cáo chính 2
Quảng cáo chính 13
Quảng cáo chính 4
quảng cáo chính 3
Quảng cáo chính 1
 Cổng Lan để chia tín hiệu Internet cho các máy sử dụng, dùng hạt mạng RJ45, thường có màu vàng.
- Cổng Wan là tạo 1 lớp mạng riêng, cấp dải IP theo Default Gateway muốn dùng cổng Wan bạn phải  vào trang cấu hình Router mục DHCP  Enable để kích hoạt chức năng, thường mặc định là enable.
 
Chú ý : khi bạn Enable DHCP mà lại cắm dây Internet vào cổng Lan hoặc Disable DHCP mà cắm cổng vào Wan thì sẽ xảy ra tình trạng rớt mạng liên tục hoặc bị Limit hoặc mất do Router bị xung đột IP với Modem.
Trong cùng 1 lớp mạng có thể Share dữ liệu, Folder cho nhau còn khác lớp mạng thì không thể.
VÍ dụ : ip của modem là : 192.168.1.1 thì fix ip router wifi là :
1. Set IP Lan của Wifi  TP Link là 192.168.1.10 thì cắm Internet từ Modem vào cổng Lan của Router và phải tắt DHCP trên WIfi đi.
2. Set IP Lan của Wifi TP Link là 192.168.2.1 (khác lớp mạng với modem 192.168.1.1) thì cắm Internet từ Modem vào cổng Wan của Router và phải bật DHCP.

(Internet)

0888342020
© 2017 - 2018 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Điện tử công nghệ Tường An - TAKO
facebookemailyoutube0888342020thuy-tuongan