banner webcam top
 

Hướng dẫn cài đặt modem ADSL TP-LINK 8817

Hướng dẫn ADSL TP-LINK 8817

 

Hướng dẫn cấu hình Modem ADSL TP-LINK TD-8817

1. Cấu hình máy tính kết nối ADSL Modem

- Nối cable mạng và cáp điện thoại (hình 1), bật điện cho Modem

- Sau khi kết nối máy tính với TD-8817 bạn cần cấu hình địa chỉ IP của máy tính. Bạn

làm theo các bước như sau:

Bước 1: Kích chuột vào menu Start trên màn hình nền, rồi kích chuột phải vào My

Network places và sau đó chọn Properties.

Bước 2: Kích chuột phải vào Local Area Connection sau đó chọn Properties

Bước 3: Chọn General tab, chọn Internet Protocol (TCP/IP) sau đó kích vào nút

Properties.

Bước 4: Cấu hình địa chỉ IP như hình bên dưới, sau đó kích nút OK.

+ Bạn có thể kiểm tra kết việc kết nối từ máy tính đến Modem ADSL bằng cách chọn:

Menu Start > Run > Gõ CMD > Chọn OK, sẽ xuất hiện cửa sổ (Hình 3) > Tại dòng nhắc

lệnh gõ:

PING 192.168.1.1

Việc kết nối đã thành công nếu nhận được kết quả như hình 3.1

Việc kết nối chưa thành công nếu bạn nhận được kết quả như hình 3.2 (vui lòng kiểm tra

lại các bước trên)

2. Đăng nhập

Mở trình duyệt web (Internet Explorer, Netscape, FireFox,...) và nhập địa chỉ 192.168.1.1

sẽ xuất hiện hội thoại yêu cầu nhập tên và mật khẩu (hình 4):

- Username: admin

- Password: admin

Đăng nhập thành công bạn sẽ được đưa đến màn hình Quick Setup, bạn làm theo các

bước sau để hoàn thành Quick Setup.

Bước 1: Chọn Quick Start tab, sau đó chọn Run Wizard, bạn sẽ thấy cửa sổ như bên

dưới, chọn Next.

Bước 2: Cấu hình thời gian cho modem, sau đó kích Next.

Bước 3: Ch