Quảng cáo chính 2
Quảng cáo chính 13
Quảng cáo chính 4
quảng cáo chính 3
Quảng cáo chính 1
Dưới đây là các bước cài đặt:
Bước 1: Bạn mở trình duyệt Internet và gõ địa chỉ 192.168.1.1( hoặc 192.168.0.1 hoặc tplinklogin.net ) một cửa sổ hiện lên yêu cầu bạn đăng nhập Username và Password
đăng nhập thiết bị tp-link
- Bạn lật thiết bị lên xem phía dưới có thông tin Username và Password đăng nhập
- Username : admin
- Password : admin
Bước 2: Sau khi đăng nhập sẽ hiện thị giao diện thiết bị
Giao diện sau khi đăng nhập
Bước 3: Để cài đặt WiFi bạn chọn vao thẻ Wireless như hình
Giao diện Wireless
Bước 4:  Ở mục Wireless Setting
- Wireless Network Name: để đặt tên WIFI
- Region: chọn tên quốc gia muốn cài đặt thường để Unitted States để đỡ bị giới hạn về sóng
- Channel: Chọn Auto hoặc chọn kênh nào đó mà không trùng với kênh mạng xung quanh
- Mode: để 11bgn mixed
- Channel Width: chọn Auto
- Max Tx Rate: Chọn mức cao nhất
- Enable Wireless Router Radio: chúng ta chọn tích vào
- Enable SSID Broadcast: Chúng ta tích vào để hiện (Nhìn thấy) tên WiFi , nếu bỏ không tích thì
tên WiFi sẻ bị ẩn đi nên khi kết nối chúng ta phải gõ tên của WiFi vào(cái này dùng để đấu tên WiFi).
- Enable WDS Bridging: chức năng này thường không tích vào nếu tích vào để sử dụng chức năng này chúng ta có 1 bài viết riêng về cách cài đặt WDS
- Xong ta SAVE
Bước 5: Ở mục Wireless Security hình dưới
Wireless Security thiết bị tp-link
- Chúng ta chọn tích vào WPA/WPA2-Personal
- Version: chọn Automatic
- Encryption: chọn Automatic
- Password: chúng ta gõ pass WiFi mình muốn cài đặt vào đây(pass từ 8 đến 63 ký tự)
- Xong ta SAVE
Bước 6: Cài đặt để Ruoter WIFI cắm nguồn Internet vào cổng WAN
- Network vào LAN để thay đổi địa chỉ IP Address khác lớp với hệ thống mạng mình muốn lắp WiFi ở đây chúng ta chỉ cần khác chỉ số thứ 2 cuối
- VD: IP hệ thống mạng :192.168.1.1 thì IP Address đổi thành : 192.168.x.1 .Ở đây mình đổi thành 192.168.100.1
- Xong ta SAVE
- Network chọn WAN (hình dưới)
- WAN Connection Type:
+ Chọn Dynamic IP: Nếu hệ thống mạng đang sử dụng cấp IP Động và khi cắm dây Internet vào cổng WAN trên sản phẩm, thì hệ thống phải cấp được địa chỉ đến Router WiFi giống như hình trên
- Xong ta SAVE
+ Chon Static IP: Nếu hệ thống mạng đang sử dụng cấp IP Tĩnh(hình dưới).
Ta phải nhập các thông số: IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS giống như 1 máy tính trong hệ thống mạng. (lưu ý IP Address phải kiểm tra không được trùng với thiết bị khác trong hệ thống mạng)
- Xong ta SAVE
- Chọn PPPoE/Russia PPPoE: (hình dưới)
-Chỉ lựa chọn chức năng này khi chúng ta cấu hình Modem ở chế độ Bridge Mode hoặc sử dụng trực tiếp với đường truyền quang qua Converter quang:
- User name và Password: Điền đúng user name và password do nhà mạng cung cấp
- Connect Automatically: tích vào đây để tự động kết nối
- Xong ta SAVE
Bước 7: Cài đặt để Router WIFI cắm nguồn Internet vào cổng LAN
- Trước hết ta vào muc LAN(hình dưới)
- IP Address: Đổi về cùng với lớp mạng của hệ thống (Vd: mạng của hệ thống 192.168.1.1 ta đổi IP Address thành 192.168.1.x với x#1 và không được trùng với IP của thiết bị khác trong hệ thống mạng)
- Subnet Mask : Để giống với hệ thống đang sử dụng
- Xong ta vào muc DHCP:
+ DHCP Server: Chọn tích vào Disable như hình dưới
- Xong ta SAVE
“Chúc các bạn thành công”

 

(Internet)

0888342020
© 2017 - 2018 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Điện tử công nghệ Tường An - TAKO
facebookemailyoutube0888342020thuy-tuongan