Quảng cáo chính 2
Quảng cáo chính 13
Quảng cáo chính 4
quảng cáo chính 3
Quảng cáo chính 1

- Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu TAKO:

-Chứng nhận phân phối TP-link qua các năm:

 

- Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu AMTAKO:

 

 

-Chứng nhận cáp mạng cat5e AMTAKO 5888 đạt tiêu chuẩn chất lượng của viện khoa học kỹ thuật bưu điện:

 

 

0888342020
© 2017 - 2018 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Điện tử công nghệ Tường An - TAKO
facebookemailyoutube0888342020thuy-tuongan