Quảng cáo chính 2
Quảng cáo chính 13
Quảng cáo chính 4
quảng cáo chính 3
Quảng cáo chính 1
Bằng cách nhấn nút RESET ở phía sau thiết bị
Bấm trực tiếp và giữ nút reset phía sau với khoảng thời gian từ 6 đến 10 giây khi thiết bị đang chạy.
 
 
Thả nút reset ra và đợi cho thiết bị reboot

Chú ý:
1. Hãy chắn chắn là router được bật trước khi nó khởi động xong
2. Địa chỉ IP là 192.168.1.1, tên đăng nhập và mật khẩu đều là admin (cho tất cả các trường hợp)
3. Chắn chắn là địa chỉ IP của máy tính bạn cùng subnet với thiết bị. Nghĩa là máy tính của bạn phải có địa chỉ IP là 192.168.1.X (X nằm trong dải từ 2 đến 253) và subnet mak là 255.255.255.0
0888342020
© 2017 - 2018 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Điện tử công nghệ Tường An - TAKO
facebookemailyoutube0888342020thuy-tuongan